Yvonne Jongsma Logo

PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING
CONTEXTUELE THERAPIE

Werkwijze

Wanneer je interesse of vragen hebt, neem gerust contact met me op.

 

Praktisch

In het eerste gesprek kijken we wat je hulpvraag is en welke hulp ik kan bieden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is om samen dit proces in te gaan. Wanneer je besluit verder te gaan, sluiten we een behandelingsovereenkomst zodat er duidelijkheid is over de praktische en zakelijke afspraken die we met elkaar maken.
De ervaring leert dat een gesprek om de week een effectief ritme is, maar in overleg kan dit op jouw situatie en wensen
worden aangepast.

De praktijk is open op maandag, dinsdag en donderdag. In overleg kan op een ander tijdstip een afspraak gemaakt worden.
‘s Avonds geldt een aangepast tarief (zie Vergoeding & tarieven).

 

Privacy

Ik ben gebonden aan de codes van de beroepsverenigingen waar ik deel van uitmaak. Dit betekent dat ik mij houd aan de privacy-regelgeving, en dat er geen informatie aan derden verstrekt wordt zonder jouw schriftelijke toestemming.
Naast de beroepscodes zijn ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing op mijn werk.
In de Privacy Policy kun je lezen hoe er met jouw persoonsgegevens omgegaan wordt.

 

Kwaliteit en klachten

Om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen, neem ik deel aan zowel een intervisie-groep als een supervisie-groep. Daarnaast zijn de codes van de beroepsverenigingen ook een waarborg voor kwaliteit. Vanuit de beroepsvereningen worden eisen gesteld en ook toezicht gehouden op de kwaliteit van de dienstverlening.

Per 1 januari 2017 vallen alle zorgverleners onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dat houdt o.a. in dat ik als zorgverlener aangesloten moet zijn bij een erkende Geschillencommissie. Ik ben hiervoor via de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken in den Haag (GC).

Ben je niet tevreden over de hulpverlening, dan ga ik daar graag met jou over in gesprek. Wanneer je feedback op mijn hulpverlening wilt geven is dat een dienst aan de kwaliteit.
Voor het geval we er samen niet uitkomen kun je gebruik maken van de procedure die de Stichting GC opgesteld heeft.
Zie hiervoor https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg